Ревијално математичко такмичење

за све од 9 до 99 година

Србија мисли! Србија решава!

1

Циљ

Циљ овог ревијалног математичког такмичења је да деца и одрасли опробају и провере своје математичке способности на једноставним теоријским и практичним задацима.

2

Место и време одржавања

Такмичење се реализује online у суботу 27.05.2023. године. и недељу 28.05.2023.

3

Категорије

Такмичење ће се реализовати у 14 категорија:
– Сви грађани Србије од 9 до 99 година (1 категорија);
– Предшколска деца (1 категорија);
–  Ученици од 1. до 8. разреда основне школе (8 категорија);
–  Ученици од 1. до 4. разреда средње школе (4 категорије).

4

Задаци

Број задатака на такмичењу је 5 (пет). Задаци на такмичењу су школског нивоа и прилагођени узрасту учесника. Структура задатака на такмичењу је: 2 задатка су основног нивоа, 2 задатка су средњег нивоа и 1 задатак је напредног нивоа. Задаци за све од 9 до 99 година су једноставни, занимљиви и прилагођени применама.

5

Пријављивање

Организација такмичења је једноставна. Нема претходног пријављивања. Учесник са тачно дефинисане интернет адресе преузме задатке. Задатке решава самостално и када заврши се решавањем, резултате (бројеве) уписује у свима доступан електронски упитник.

6

Учесник такмичења се у електронски упитник може уписати под пуним именом и презименом или под шифром (по сопственом избору).  

7

Сврха такмичења је у популаризацији математике, развијању мисаоих способности и провери сопствених математичких знања и умења и нема потребе за било каквим помагањима како старијих млађима, тако и млађих старијима.

8

Решења

Решења задатака биће објављена 29. маја 2023. у 00:01 часова.

9

Резултати

Резултати такмичења биће објављени 30. маја 2023. године, под пуним именом и презименом такмичара или шифром, а на основу личног опредељења учесника.

10

Котизација

Такмичење се организује без котизације, а организатори такмичења ће покушати да преко донатора (чије ће фирме из захвалности бити поменуте у текстовима задатака) обезбеде средства неопходна за реализацију такмичења.

11

Фонд прикупљен од донација ревијалног такмичења биће употребљен за финансирање учешћа победника математичких такмичења у Србији у летњим школама младих математичара ученика основних и ученика средњих школа.

12

Додатне информације

Детаљније информације могу се добити коришћењем е-mail адресе  diofant2020@gmail.com  a најдетаљније информације следе и биће објављене на сајтовима Центра за промоцију науке и Математичког клуба „Диофант“, медијима и друштвеним мрежама.